Výpočet

Do libovolného pole vložte hodnotu - ostatní se dopočítají samy.
Pokud v nějakém poli údaj změníte, zbylé se automaticky přepočítají.
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

r = m
d = m
O = m
P = m²
V = m³
na 6 míst

Výsledek bude ve stejných jednotkách, které do polí vložíte.
Např. pokud zadáváte kilometry, výsledek bude rovněž v kilometrech.

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Vzorce

d = 2 × r [m]
O = π × d = 2 × π × r [m]
P = π × d² = 4 × π × r² [m²]
V = 1/6 π × d³ = 4/3 π × r³ [m³]
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Koule
Koule vzorec

d … průměr = 2 poloměry

r … poloměr = ½ průměru

S … střed koule

o … osa

π (Pí) = 3,14 (přibližně)

Koule a krychle

Úhlopříčka prostorová/tělesová krychle (u3) = průměr koule na krychli opsanou
Strana krychle (a) = průměr koule do krychle vepsané

Další vzorce pro výpočet koule vepsané nebo opsané najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu krychle nebo v encyklopedii Wikina pod heslem Krychle.

Rovněž v encyklopedii Wikina pod heslem Koule mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu, plochy (pláště) nebo objemu (obsahu) koule.

Výpočet koule online

Kalkulačka pro výpočet obvodu koule nebo výpočet plochy nebo povrchu koule. Převod obsahu nebo objemu koule na plášť, povrch nebo plochu. Vzorec koule, plocha čili plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu koule online. Vzoreček na výpočet koule.

Koule výpočet

Odkazy

Jak vypočítat ...

Tučně zvýrazněné obrazce a tělesa jsou již funkční. Ostatní obsahují jen vzorce.

Mohlo by vás zajímat